Commodity Arrival Analysis

All Markets Monthly Average Arrivals
State Level Average Arrivals
Month Wise20232022202120202019
April05159445306522
August04072203259025046
December020682709.53568.53149
February3633.348144506.58195.56996
January32083310431377316236
July03187.521012712.55103
June03695.57502267.55489
March2445.5681066263618.57072
May0432028009449
November02440.526143503.54895.5
October024012099.533784809
September040322527.54227.54848
Monthly Average Arrivals
MarketNameMar 2023Apr 2023Mar 2022% variation over month of Apr 2023% variation over Month of Mar 2022
Rongjeng2.5NANANANA
Rongsak0.5NANANANA
Songsak3.5NANANANA
Iewduh(Shillong)72.5NA210.6NA-65.57%
Khliehriat17.67NANANANA
Dadenggiri116.67NA83.25NA40.14%
Dalu25NA46NA-45.65%
Purakhasia50NA43.25NA15.61%
Tura10.94NA10.39NA5.29%
Rongram48.33NA40NA20.82%
Garobadha Regulated MarketNANA61NANA
Raksamgiri45NA28NA60.71%
Tikrikilla77NA10.5NA633.33%
Rom Agal45NA19.33NA132.8%
Average39.59NA24.01NANA
Monthly Average Arrivals
Month Wise20232022202120202019
April025000
February2510000
March500000
November002200
September00070